XLV. český radiologický kongres

22.–24. 9. 2024

Plzeň, kampus Lékařské fakulty UK v Plzni

Modul: Intro banner

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

oslovujeme vás jménem výboru Radiologické společnosti ČLS JEP.

Po úspěšných kongresech v Olomouci a v Praze je dalším velkým úkolem výboru organizace 45. českého radiologického kongresu, který se bude konat v moderním prostředí univerzitního kampusu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni ve dnech 22.–24. září 2024. Hlavními tématy kongresu budou diagnostika a terapie onkologických onemocnění a onemocnění srdce a cév.

Nezapomínáme ani na mladé radiology a studenty lékařských fakult, kteří mají v programové nabídce svoje pevné zastoupení. Součástí kongresu je i otevření registrace pro radiologické asistenty a sestry, potvrzují tak svoji důležitou účast v našich diagnostických a léčebných týmech. Kromě dvou tradičních paralelních sekcí přehledných prezentací bude třetí blok určený k prezentaci vědeckých sdělení anebo hands‐on výuce v moderním simulačním centru se zaměřením na kardiovaskulární diagnostiku – připravený kurz je součástí předatestační přípravy a odpovídá náplni kurzu Diagnostika onemocnění srdce a cév, přihlášení do kurzu umožňuje získat certifikát vydaný Lékařskou fakultou UK v Plzni. Součástí kongresu je i blok firemních workshopů.

Věříme, že letošní podzimní setkání bude patřit k vrcholům kongresové sezóny roku 2024, a to jak po odborné, tak i společenské stránce.

Těšíme se na viděnou s vámi v Plzni

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

prezident kongresu, místopředseda Radiologické společnosti ČLS JEP

VideopozvánkaPořadatel
Radiologická společnost ČLS JEP

Pod záštitou
Ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., FCIRSE, EBIR, MBA

Odborný garant
Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Organizátor
Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 OlomoucAktuality

SOUTĚŽE A OCENĚNÍ V RÁMCI XLV. ČESKÉHO RADIOLOGICKÉHO KONGRESU

SOUTĚŽE A OCENĚNÍ V RÁMCI XLV. ČESKÉHO RADIOLOGICKÉHO KONGRESU

Přihlášením k aktivní účasti v daných sekcích budete automaticky zařazeni do soutěže v rámci kongresu a můžete získat finanční ocenění v kategoriích 3 nejlepší přednášky v sekci mladých radiologů (finanční odměna 6000, 4000 a 2000 Kč) a 3 nejlepší postery (finanční odměna 6000, 4000 a 2000 Kč).

Dále bude oceněna nejlepší monografie a nejlepší IF článek za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023 (finanční odměna 30 000, 20 000 a 10 000Kč v obou kategoriích). Máte-li zájem se v této kategorii zúčastnit, prosím, pošlete název práce a krátkou anotaci nejpozději do 30. 6. 2024 na adresu dokoupilova@solen.cz.

Soutěže jsou určeny pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.

JUNIORSKÝ GRANT RADIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

JUNIORSKÝ GRANT RADIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pod záštitou RS byl založen systém finanční podpory pro mladé radiology. Cílem je rozšířit vědeckou a publikační činnost v oboru a podpořit mladé vědce. Vypisovány jsou granty na kompenzaci publikačního poplatku a podporu aktivní vědecké účasti na mezinárodním radiologickém kongresu.

Aktuální je podpora účasti na národním Radiologickém kongresu ve formě odpuštění účastnického poplatku, případně finanční příspěvek na ubytování.

Podrobné informace o tom, jak o granty požádat, naleznete na stránkách Radiologické společnosti.

Věříme, že se nám společně podaří rozšířit vědeckou základnu RS a zvýšit prestiž a konkurenceschopnost radiologické komunity na domácím i mezinárodním poli.

 

Za výbor Radiologické společnosti,

Hana Malíková, Martin Kynčl a Marek Mechl

HRADÍ VÁM REGISTRAČNÍ POPLATEK PARTNER SYMPOZIA?

HRADÍ VÁM REGISTRAČNÍ POPLATEK PARTNER SYMPOZIA?

Neváhejte a i přesto se registrujte sami. Ve formuláři stačí vybrat možnost „Přihlašuji se jako soukromá osoba, účast mi hradí partner akce (farmaceutická firma apod.)„ a vyplnit kontakt na zástupce společnosti, se kterým máte účast domluvenou. Zároveň si objednáte i všechny další služby, které jsou někdy kapacitně omezené, a my je tak pro Vás včas rezervujeme a domluvíme se na případném doplatku. Děkujeme!

SYSTÉM AKREDITACE ČLK

SYSTÉM AKREDITACE ČLK

Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů prostřednictvím jednotného vzdělávacího portálu. Pro připsání kreditů absolventům vzdělávací akce je třeba mít k dispozici správné ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli své ČLK ID do poznámky. Pokud jej neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Modul: Aktuality


Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Modul: Partneři