XLIV. český radiologický kongres

8.–10. 10. 2023

Praha

Modul: Intro bannerVážené kolegyně, vážení kolegové,

oslovujeme vás jménem výboru Radiologické společnosti ČLS JEP.

Po loňském velmi úspěšném kongresu v Hotelu Clarion v Olomouci je dalším velkým úkolem výboru organizace 44. českého radiologického kongresu, který se bude konat v moderním prostředí Stages Hotelu Prague a O2 universum v Praze ve dnech 8.–10. 10. 2023. Motto kongresu pro letošní rok „Odpovědnost a zdraví“ vystihuje současný pokrok v diagnostice i miniinvazivní terapii, a především zaměření zdravotního systému na screeningové programy.

Kongres dává prostor přednáškám na atraktivní témata, jakými jsou pediatrická radiologie, neuroradiologie, hybridní metody, womens‘ health, MR problematika, abdomen, hrudník, traumata, volná sdělení atd.

Nezapomínáme ani na mladé radiology a studenty lékařských fakult, kteří mají v programové nabídce svoje pevné zastoupení. Součástí kongresu je i otevření registrace pro radiologické asistenty a sestry, potvrzují tak svoji důležitou účast v našich diagnostických a léčebných týmech. Kromě dvou tradičních paralelních sekcí prezentací bude třetí blok určený k hands‑on výuce, tedy praktickým cvičením a kvízům.

Součástí kongresu je blok firemních workshopů. Tuto část kongresu pokládáme za velmi atraktivní a předpokládáme i zvýšenou návštěvnost. Jistě nás všechny zajímají nové přístroje, instrumentária a nové postupy.

Věříme, že letošní podzimní setkání bude patřit k vrcholům kongresové sezóny roku 2023, a to jak po odborné, tak i společenské stránce.

Těšíme se s vámi na viděnou v Praze.

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE, MBA
předseda Radiologické společnosti ČLS JEP

Pořadatel
Radiologická společnost ČLS JEP

Pod záštitou
Ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., FCIRSE, EBIR, MBA

Odborný garant
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE, EBIR, MBA

Organizátor
Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 OlomoucAktuality

ZÚČASTNĚTE SE V ÚTERÝ 10. 10. 2023 DIAGNOSTICKÉHO KVÍZU PANA PROFESORA JIŘÍHO FERDY

ZÚČASTNĚTE SE V ÚTERÝ 10. 10. 2023 DIAGNOSTICKÉHO KVÍZU PANA PROFESORA JIŘÍHO FERDY

I v letošním roce pro vás na závěr programu připravil profesor Jiří Ferda řešení diagnostického kvízu, kterého se můžete účastnit již nyní. Pokyny pro účast na kvízu naleznete v prezentaci.

Nejlepší řešitelé přítomní na kongresu budou odměněni ve stylu Pilsner Urquell.

NEZAPOMEŇTE SE ZAREGISTROVAT NA 2. ROČNÍK DAKAR, KTERÝ PROBĚHNE JIŽ V NEDĚLI 8. 10. 2023

NEZAPOMEŇTE SE ZAREGISTROVAT NA 2. ROČNÍK DAKAR, KTERÝ PROBĚHNE JIŽ V NEDĚLI 8. 10. 2023

Také tento rok je na neděli 8.10.2023 od 15.00 zařazen 2. ročník DAKAR (Datový Audit KARcinomů). Za Národní screeningové centrum a ve spolupráci s odbornými garanty vám chceme představit výsledky probíhajícího Programu časného záchytu karcinomu plic a přiblížit podrobnosti připravovaných screeningů: karcinom prostaty a aneurysma abdominální aorty.

Pro potvrzení Vaší účasti na DAKAR se nezapomeňte registrovat v separátním registračním formuláři.

NENECHTE SI UJÍT HANDS-ON KURZY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PROGRAMU KONGRESU

NENECHTE SI UJÍT HANDS-ON KURZY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ PROGRAMU KONGRESU

Během kongresu budou probíhat i kapacitně omezené hands-on kurzy zaměřené na CT plic, CT virtuální koloskopie, CT koronarografie, MR ramene, MR prostaty a MR ženské pánve. Kurzy u diagnostických stanic budou probíhat pod dohledem zkušených odborníků z daných oblastí.

Pro účast na jednotlivých kurzech bude nutné se zaregistrovat přímo na místě. Kapacita kurzů je omezená a registrace předem není možná. V případě zájmu se proto prosím k registraci dostavte co nejdříve.

Pečlivě zvažte, na který z kurzů se přihlásíte, jelikož jeden účastník se může přihlásit pouze na jeden kurz.

JUNIORSKÝ GRANT RADIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

JUNIORSKÝ GRANT RADIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pod záštitou RS byl založen systém finanční podpory pro mladé radiology. Cílem je rozšířit vědeckou a publikační činnost v oboru a podpořit mladé vědce. Vypisovány jsou granty na kompenzaci publikačního poplatku a podporu aktivní vědecké účasti na mezinárodním radiologickém kongresu.

Aktuální je podpora účasti na národním Radiologickém kongresu ve formě odpuštění účastnického poplatku, případně finanční příspěvek na ubytování.

Podrobné informace o tom, jak o granty požádat, naleznete na stránkách Radiologické společnosti.

Věříme, že se nám společně podaří rozšířit vědeckou základnu RS a zvýšit prestiž a konkurenceschopnost radiologické komunity na domácím i mezinárodním poli.

 

Za výbor Radiologické společnosti,

Hana Malíková, Martin Kynčl a Marek Mechl

SOUTĚŽE A OCENĚNÍ V RÁMCI XLIII. ČESKÉHO RADIOLOGICKÉHO KONGRESU

SOUTĚŽE A OCENĚNÍ V RÁMCI XLIII. ČESKÉHO RADIOLOGICKÉHO KONGRESU

Přihlášením k aktivní účasti v daných sekcích budete automaticky zařazeni do soutěže v rámci kongresu a můžete získat finanční ocenění v kategoriích 3 nejlepší přednášky v sekci mladých radiologů (finanční odměna 6000, 4000 a 2000 Kč) a 3 nejlepší postery (finanční odměna 6000, 4000 a 2000 Kč).

Dále bude oceněna nejlepší monografie a nejlepší IF článek za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 (finanční odměna 30 000, 20 000 a 10 000Kč v obou kategoriích). Máte-li zájem se v této kategorii zúčastnit, prosím, pošlete název práce a krátkou anotaci nejpozději do 30. 6. 2023 na adresu dokoupilova@solen.cz.

Soutěže jsou určeny pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.

SYSTÉM AKREDITACE ČLK

SYSTÉM AKREDITACE ČLK

Česká lékařská komora zavedla nový zautomatizovaný systém připisování kreditů prostřednictvím jednotného vzdělávacího portálu. Pro připsání kreditů absolventům vzdělávací akce je třeba mít k dispozici správné ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli své ČLK ID do poznámky. Pokud jej neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Modul: Aktuality


Modul: Partneři