Program


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena kredity pro lékaře.


Programová brožura

Informace k placeným kurzům


Kurz SRDCE A CÉVY:

  • Cena: 500 Kč
  • Přihlášení na kurz je přednostně umožněno zájemcům o vystavení certifikátu pro předatestační přípravu LFUK v Plzni. Případné volné kapacity budou nabídnuty po 1. srpnu 2024 ostatním zájemcům zdarma bez nároku na vystavení certifikátu
  • Absolvování kurzu je podmíněno účastí na všech čtyřech blocích, které budou probíhat v simulačním centru v neděli 22. 9. 2024


Kurz NEURORADIOLOGIE:

  • Kurz je součástí hlavních programových bloků Intrakraniální nádory a Stenózy krkavic. Bloků se mohou zúčastnit všichni přihlášení účastníci, ale zájemci o vystavení certifikátu pro předatestační přípravu LFUK v Plzni musí splnit následující podmínky:
    • Zájemce o kurz musí uhradit poplatek ve výši 500 Kč
    • Zájemce o kurz musí být absolventem předchozí části kurzu z roku 2023 (on-line kurz a program Neuroradiologie v rámci ČRK 2023)
    • Zájemce o kurz musí navštívit oba dva označené programové bloky (intrakraniální nádory, stenózy krkavic)