Aktivní účast

Možnosti aktivní účasti:
 • vyzvaná přednáška (karcinom prostaty, intrakraniální nádory, dětské nádory, hematoonkologie, stenózy krkavic, terapie a léčebná odpověd nádorů, hrudní aorta, mamologie, nádory GIT, zobrazení srdce, abdominální aorta, nádory ledvin, karcinom pankreatu, plicní embolie, karcinom plic, periferní tepny, nádory jater, korporální a endometriální karcinom)
 • hands-on kurzy
 • přednáška v sekci Volných sdělení
 • přednáška v sekci Mladých radiologů
 • poster (pouze elektronicky)

Přihlášení k aktivní účasti

Pro přihlášení k aktivní účasti využijte, prosím, registrační formulář, který naleznete ZDE.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě aktivní účasti je vždy nutné vyplnit registrační formulář pro aktivní účastníky, a to i v případě vyzvaných přednášek.

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte nejpozději do 30. 6. 2024. Pokud se přihlásíte k aktivní účasti v sekci Volná sdělení, Mladí radiologové nebo Poster, je bezpodmínečně nutné v registračním formuláři připojit i abstrakt.

Potvrzení aktivní účasti

V průběhu měsíce července obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí sdělení do programu akce (netýká se vyzvaných sdělení, která jsou přijata automaticky). Výbor ČRS si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat nebo je již nebude možné do programu z kapacitních důvodů zařadit.

Pokyny pro zpracování abstraktů (přednášek i posterů)
 • autory a spoluautory uveďte celým jménem včetně titulů a pracoviště
 • vlastní text by měl být výstižný, konkrétní, v rozsahu max. 1 strany A4 (MS Word)
 • doporučené písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5

V rámci aktivní účasti se můžete zapojit do soutěží v následujících kategoriích

 • 3 nejlepší přednášky v sekci Mladých radiologů (finanční odměna 6000, 4000 a 2000 Kč)
 • 3 nejlepší postery (finanční odměna 6000, 4000 a 2000 Kč)

Dále se v rámci Českého radiologického kongresu můžete zapojit do

 • soutěže o nejlepší monografii a nejlepší IF článek za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023 (finanční odměna 30 000, 20 000 a 10 000 Kč v obou kategoriích),
 • máte-li zájem se soutěží zúčastnit, prosím, pošlete:
  • název práce a krátkou anotaci na adresu dokoupilova@solen.cz
  • svůj článek ve formátu pdf na adresu dokoupilova@solen.cz nebo 1 výtisk knihy na adresu SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc k rukám paní Evy Dokoupilové

Všechny soutěže jsou určeny pouze pro členy Radiologické společnosti ČLS JEP.

Bližší pokyny pro jednotlivé typy aktivní účasti budou zveřejněny v sekci „Ke stažení“ nejpozději po uzávěrce přihlášek v průběhu měsíce července.