Registrace

Osobní a kontaktní údaje

Bez čárek a mezer

Bez čárek a mezer

Vaše platná e-mailová adresa pro zaslání potvrzení o registraci a certifikátu o absolvování akce. Uveďte prosím Váš soukromý e-mail, maximalizujete tak pravděpodobnost doručení všech organizačních informací. Děkujeme.

Mobilní telefon, na kterém je možné Vás kontaktovat z organizačních důvodů (přesunutí přednášky apod.)

Specifikace účasti

Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE

Členství v odborných společnostech

Typ účasti

Mezisoučet

Cena za registraci:

Stravování

V ceně registračního poplatku je i oběd 23. 9. a 24. 9. (polévka a výběr z hlavních chodů).

Prosíme však v rámci registrace o informaci, zda možnost oběda využijete, či nikoliv. Členům RS ČLS JEP bude stravenka vydána po skončení plenární schůze na přednáškovém sále, ostatním účastníkům při registraci.

Doprovodný program (pondělí 23. 9. 2024)

Doprovodný program není součástí odborného programu a není v ceně registračního poplatku, účastníci si jej hradí dobrovolně sami. Nebude-li vstupenka objednána a zaplacena dopředu, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě. Doprovodný program není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery akce.

Společná večeře (formou rautu s podkresovou reprodukovanou hudbou)

Kurz SRDCE A CÉVY

Přihlášení na kurz je přednostně umožněno zájemcům o vystavení certifikátu pro předatestační přípravu LF UK v Plzni za poplatek 500 Kč. Případné volné kapacity budou nabídnuty po 1. srpnu 2024 ostatním zájemcům zdarma bez nároku na vystavení certifikátu.

Absolvování kurzu je podmíněno účastí na všech čtyřech blocích, které budou probíhat v simulačním centru v neděli 22. 9. 2024.

Kurz NEURORADIOLOGIE

Kurz je součástí hlavních programových bloků Intrakraniální nádory a Stenózy krkavic. Bloků se mohou zúčastnit všichni přihlášení účastníci, ale zájemci o vystavení certifikátu pro předatestační přípravu LFUK v Plzni musí splnit následující podmínky:

- Zájemce o kurz musí uhradit poplatek ve výši 500 Kč
- Zájemce o kurz musí být absolventem předchozí části kurzu z roku 2023 (on-line kurz a program Neuroradiologie v rámci ČRK 2023)
- Zájemce o kurz musí navštívit oba dva označené programové bloky (intrakraniální nádory, stenózy krkavic)

Ubytování

Celková cena

Cena celkem (za účast a další poplatky):

Fakturační údaje

Doplňující údaje

Více informací k udělování Junior grantů naleznete ZDE.


Poskytnuté osobní údaje budou společností Solen, s.r.o., zpracovány za účelem registrace a procesování fakturačních a účetních náležitostí. Seznam účastníků vzdělávací akce bude předán ČLK z důvodu přidělení kreditů v rámci systému celoživotního vzdělávání. Odesláním této přihlášky dávám společnosti Solen souhlas se zasíláním informací o dalších připravovaných vzdělávacích akcích a jiných možnostech postgraduálního vzdělávání. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat na e-mailové adrese: gdpr@solen.cz. Registrací a vstupem na akci souhlasí účastníci s pořízením foto a videodokumentace, která může být použita pro marketingové účely akce. Podrobnější informace naleznete v zásadách společnosti Solen, s.r.o., pro nakládání a ochranu osobních údajů.


Modul: Registrační formulář