Pondělí 9. 10. 2023 / sál C3 (O2 Universum)

8:30–10:00
Hybridní metody

Předsedající: Ferda J. (FN Plzeň), Mechl M. (FN Brno)

 • 8.30–9.00 18 F‑FDG PET/CT a PET/MR v diagnostice solidních nádorů
  • Ferda J., Ferdová E. (FN Plzeň)
 • 9.00–9.30 18 F‑FDG PET/MR v diagnostice lymfomů
  • Šprláková‑Puková A., Mechl M. (FN Brno)
 • 9.30–10.00 68Ga‑edotreotid PET/CT a PET/MR v diagnostice nádorů
  • Ferda J., Ferdová E. (FN Plzeň)
10:00–10:30
přestávka
10:30–12:00
Abdomen – Zánětlivé příčiny bolestí břicha

Předsedající: Burgetová A. (VFN Praha), Andrašina T. (FN Brno)

 • 10.30–10.50 Záněty GI traktu
  • Lambert L. (VFN Praha)
 • 10.50–11.10 Záněty žlučníku a žlučových cest
  • Votrubová J. (FTN Praha)
 • 11.10–11.30 Akutní pankreatitida
  • Andrašina T. (FN Brno)
 • 11.30–11.50 Mezenterium a peritoneum
  • Burgetová A. (VFN Praha)
 • 11.50–12.00 Diskuze
13:30–15:15
Firemní workshopy

Předsedající: Mechl M. (FN Brno)

 • 13.30–14.00 Bezpečnostní MR monitorace pacientů s roztroušenou sklerózou při léčbě Tysabri – Stratifikace rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie; Diagnostika PML (Biogen (Czech Republic) s. r. o.)
  • Vaněčková M. (VFN Praha)
 • 14.05–14.35 Building AI to support Pediatric diagnosis (Datamed SIA)
  • Badaoui Y. (Gleamer, Francie)
 • 14.40–15.10 The role of multiparametric ultrasonography at the assessment of patients with liver disease (Electric Medical Service, s. r. o. / GE HealthCare)
  )
  • Sporea I. (WFU in Medicine and Biology Center of Excellence)
15:15–15:30
přestávka
15:30–17:00
Volná sdělení 1  (12 min vč. diskuze)

Předsedající: Mírka H. (FN Plzeň), Malíková H. (FNKV Praha)

 • Výsledky mechanické trombektomie u pacientů s akutní ischemickou CMP typu wakeup stroke nebo mimo časové okno 0–6 hodin, kteří byli selektováni pomocí nativního CT a CT angiografie
  • Cihlář F. (MN Ústí n. Labem)
 • Cerebrální hyperperfuzní syndrom – jak si ho všimnout co nejdříve
  • Lauer D. (FNKV Praha)
 • Léčba chylothoraxu pomocí intranodální lymfografie a embolizace ductus thoracicus
  • Chovanec V. (FN Hradec Králové)
 • Mikrobalonová okluzivní chemoembolizace hepatocelulárního karcinomu jater (BTACE) – první zkušenosti
  • Tůma T. (ÚVN Praha)
 • Kvalita obrazu a dávka záření u photon‑counting CT
  • Súkupová L. (IKEM Praha)
 • Hypersenzitivní reakce na jódovou kontrastní látku
  • Girsa D. (FNKV Praha)
 • Detekce ložiskových změn plicního parenchymu pomocí hlubokého učení v klinickém prostředí s nízkou prevalencí
  • Kvak D. (Carebot, s. r. o., Praha)
17:00–17:10
přestávka
17:10–18:40
Volná sdělení 2 (12 min vč. diskuze)

Předsedající: Lambert L., Burgetová A. (VFN Praha)

 • Magnetická rezonance v zobrazování rakoviny prostaty – od diagnostiky ku skríningu
  • Rudnay M. (OÚSA Bratislava)
 • ProstaPilot. Skríning karcinomu prostaty pomocí magnetické rezonance se zkráceným protokolem, analýza kohorty po prvním kole
  • Standara M. (MOÚ Brno)
 • Extraprostatické nálezy u MRI prostaty – zbytečné úsilí?
  • Wagnerová M. (VFN Praha)
 • Běžné artefakty při MR vyšetření aneb jak se nenechat napálit
  • Holešta M. (FNKV Praha)
 • Hodnocení mikrostrukturálních změn corpus callosum u pacientů po prodělaném covidu-19
  • Ibrahim I. (IKEM Praha)
 • Dynamická MR lymfangiografia u pacientov s VCHS
  • Poláková Mištinová J. (NUSCH Bratislava)
 • Fúzní sonografie v klinické praxi
  • Štefánek M. (FN Motol Praha)