Úterý 10. 10. 2023 / sál C3 (O2 Universum)

8:30–10:00
Mladí radiologové (8 min vč. diskuze)

Předsedající: Lambert L. (VFN Praha), Weichet J. (FNKV Praha)

 • Fibrózní dysplazie – monoostotická a polyostotická forma, vzácná forma asociace s McCune‑Albright syndromem
  • Bocán A. (VFN Praha)
 • Doporučené postupy při zobrazení adnexálních incidentalomů
  • Burgetová R. (FNKV Praha)
 • Zobrazovací metody v diagnostice dny
  • Hrdlička J. (VFN Praha)
 • Intersticiální plicní pneumonie: Od obrazu k diagnóze
  • Hyršl M. (FN Hradec Králové)
 • Užití AI ve vyhodnocování skiagramů hrudníků
  • Langrová M. (FNKV Praha)
 • CTA mozku – aneb co po mně ten neurolog vlastně chce?
  • Lauer D. (FNKV Praha)
 • Srovnání české a rakouské nemocnice v přístupu k pacientům indikovaným k Polytrauma – CT
  • Máchal D. (Horn, Rakousko)
 • CT staging ovariálního karcinomu: příručka pro rezidenty
  • Mašková A. (FNKV Praha)
 • Variety mozkových tepen, arteria azygos, Percheronova arterie
  • Sýkorová A. (VFN Praha)
 • Válečná zranění – kazuistiky
  • Uzlova A. (FN Motol Praha)
10:00–10:30
přestávka
10:30–12:00
Pediatrická radiologie 2 – Fetální MR pro začátečníky

Předsedající: Prosová B. (FN Motol Praha), Rubešová E. (LPCH, Stanford, USA)

 • 10.30–10.50 Jak začít s vyšetřováním plodů na MR
  • Prosová B., Kynčl M. (FN Motol Praha)
 • 10.50–11.10 Základy zobrazení hrudníku a břicha u plodů
  • Rubešová E. (LPCH, Stanford, USA)
 • 11.10–11.30 Základy zobrazení CNS u plodů
  • Jezberová M. (DrMagnet Kramáre, Bratislava)
 • 11.30–12.00 Panelová diskuse
  • Prosová B., Rubešová E., Jezberová M., Smetanová D. (Gennet Praha), Hašlík (ÚPMD Praha)
12:00–13:00
přestávka
13:00–14:30
Muskuloskeletální radiologie

Předsedající: Beran J. (IKEM Praha), Korčáková E. (FN Plzeň)

 • 13.00–13.15 Kost v radiologickém obraze
  • Beran J. (IKEM, Praha)
 • 13.15–13.30 Revmatická onemocnění axiálního skeletu
  • Korčáková E. (FN Plzeň)
 • 13.30–13.45 Spondylodiscitidy
  • Neubauer J. (KN Jihlava)
 • 13.45–14.05 Kostní tumory (základní přehled)
  • Mašek M. (FNB Praha)
 • 14.05–14.20 Patologické fraktury
  • Křístek J. (MOÚ Brno)
 • 14.20–14.30 Diskuze
14:30–15:00
přestávka
15:00–16:30
Mamologie – Mamární diagnostika

Předsedající: Červenková J. (VFN Praha), Veverková L. (FN Olomouc)

 • 15.00–15.20 Mamodiagnostika pro nemamodiagnostiky
  • Červenková J. (VFN Praha)
 • 15.20–15.40 Klinické obtíže pacientek a jejich korelace se zobrazovacími metodami
  • Spáčilová K. (Mammacentrum Olomouc)
 • 15.40–16.00 AI v mamodiagnostice
  • Veverková L. (FN Olomouc), Daneš J. (MCW Praha)
 • 16.00–16.20 Kontrastní mamografie
  • Bárta J. (FNKV Praha)
 • 16.20–16.30 Diskuze
16:30
Zakončení kongresu